FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

UWV: Regio in Beeld (2023)

Belangrijkste inzichten
  • Het UWV heeft een nieuwe editie van Regio in Beeld gepubliceerd. In deze publicatie is de situatie op de regionale arbeidsmarkt inzichtelijk gemaakt.

  • Ook wordt er in de Regio in Beeld vooruit gekeken op 2024.

  • In 2023 is het aantal banen in Nederland nog gegroeid, maar in 2024 zal deze groei stagneren. In een aantal regio’s wordt zelfs een afname van het aantal werknemersbanen verwacht in 2024.

  • De regio’s waar de grootste groei van het aantal werknemersbanen wordt verwacht in 2024 zijn Groot-Amsterdam, Flevoland en Midden-Utrecht.

  • Veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking hebben ook gevolgen voor de arbeidsmarkt.

  • Zo is de groep inwoners die de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt groter dan jongere leeftijdsgroepen.

  • Het aandeel 50 tot 65 jarigen is het grootst in de Achterhoek, Midden-Limburg, Drenthe, Noord-Limburg en Zuid-Limburg.

  • Naast de vergrijzing speelt ook de mismatch op de arbeidsmarkt een rol. Veel vacatures blijven onvervuld omdat de werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken.

  • Op dit moment is de belangrijkste uitdaging om het personeelstekort op de arbeidsmarkt op te lossen en te kijken hoe werkgevers daarvoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten.
Lees verder:

Benieuwd naar de arbeidsmarktsituatie in uw arbeidsmarktregio? Gebruik het menu hieronder om naar de desbetreffende Regio in Beeld te navigeren.POWERED BY

powered by