FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Werkloosheid

Ww-uitkeringen

WW-uitkeringen (AIZ 3.0) - Lijngrafiek
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)

Ww-uitkeringen

Ww-uitkeringen naar regio, jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-uitkeringen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-uitkeringen naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-uitkeringen naar sector, jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-uitkeringen naar beroepsklasse, jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-percentage, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(01-11-2023)
Samenstelling ww-uitkeringen naar sector, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)

Werkloze beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkzame en werkloze beroepsbevolking, per jaar (AIZ 3.0)_1
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Samenstelling werkloze beroepsbevolking naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (23-10-2023)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)

Werkloosheidspercentage

Werkloosheidspercentage per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Top 10 laagste werkloosheidspercentage, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(07-11-2023)
Top 10 hoogste werkloosheidspercentage, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS(07-11-2023)
Werkloosheidspercentage, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkloosheidspercentage, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkloosheidspercentage, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkloosheidspercentage naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkloosheidspercentage naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)

Ww-uitkeringen naar persoonskenmerken

WW-uitkeringen naar persoonskenmerken (AIZ 3.0; lijndiagram)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken; per regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-uitkeringen naar kenmerken, naar regio | jaarmutatie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-uitkeringen naar persoonskenmerken, maandmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Ww-uitkeringen naar kenmerken, naar regio |maandmutatie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)
Samenstelling ww-uitkeringen naar persoonskenmerken | aandeel (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(20-11-2023)

Personen met een ww-uitkering

Personen met een ww-uitkering naar geslacht en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-08-2023)
Personen met een ww-uitkering naar leeftijd en migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-08-2023)
Personen met een ww-uitkering naar regio | maandmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-10-2023)
Personen met een ww-uitkering naar regio | jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-10-2023)
Samenstelling personen met een ww-uitkering naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (25-10-2023)
Personen met een WW-uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-08-2023)
Personen met een ww-uitkering naar geslacht en leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-08-2023)
Personen met een WW-uitkering naar migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-08-2023)

POWERED BY

powered by