FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Flexwerk

Onderdelen 
  • Het regionale arbeidsmarktdashboard flexwerk is vanaf nu beschikbaar. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod:
  • Aantal werkenden in de flexibele schil
  • Samenstelling flexibele schil en flexwerkers naar type arbeidsverhouding/contract
  • Kenmerken werkenden in de flexibele schil
  • Uren werkzaam in de flexibele schil
  • Mate waarin flexwerkers regulier onderwijs volgen
  • Huishoudenssamenstelling van flexwerkers en zzp'ers
  • Beroepen waarin flexwerk relatief vaak voorkomt
BEHOEFTE AAN INZICHT

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, heeft een relatief sterke impact op flexwerkers. Vanuit ArbeidsmarktInZicht hebben we dan ook veel vragen gekregen over de regionale omvang en samenstelling van deze doelgroep. Om tegemoet te komen aan deze behoefte hebben we binnen ArbeidsmarktInZicht een verkenning rondom flexwerk ingericht. 

Dashboard en gemeentelijke factsheet

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Een dashboard waarin we informatie over flexwerk (ontwikkelingen, omvang en samenstelling) op een overzichtelijke manier naar regio hebben weergegeven. De gegevens zijn beschikbaar op de niveaus: Nederland, provincie, arbeidsmarktregio en COROP. 

Naast het dashboard hebben we ook een factsheet per gemeente opgesteld, waarin de informatie uit het dashboard flexwerk op gemeenteniveau weergegeven is. Daarbij maken we wederom gebruik van de robotjournalist die we ook inzetten voor het samenstellen van factsheets over relevante arbeidsmarktontwikkelingen voor gemeenten. Binnen het dashboard staat rechtsboven een knop download factsheet.

Via deze knop kunt u de factsheet voor uw gemeenten downloaden. De informatie in de verkenning wordt telkens geactualiseerd als er nieuwe actuelere informatie beschikbaar komt. Zo heeft u op ieder gewenst moment de meest actuele informatie over flexwerk voor uw regio of gemeente bij de hand. 

Data

In de verkenning hebben we gebruik gemaakt van de gegevens uit het Sociaal Statisch Bestand van het CBS (CBS Microdata). Voor sommige indicatoren hebben we gebruik gemaakt van de informatie uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de gemeentelijke factsheets zijn de  indicatoren waarvoor we gebruik hebben gemaakt van de EBB alleen beschikbaar voor de G4 en G40, aangezien de gegevens uit de EBB minder betrouwbaar worden naarmate de omvang van de gemeente afneemt. 

Speciale dank gaat uit naar de onderzoekers van de afdeling Onderzoek en Business Information (O&BI) van de gemeente Rotterdam. 

POWERED BY

powered by