FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Economische groei, 2017-2021

Bruto binnenlands product: het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden.

2018 en 2019 op basis van kortetermijnraming CPB (september 2018)
2020 en 2021 op basis van middellangetermijnraming CPB (oktober 2017)

Peilmoment: jaarcijfers

Bron: CPB, CBS

POWERED BY

powered by