FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkenden naar geslacht (%) (AIZ 3.0)

Op basis van brondata van het CBS, CBS microdata (EBB) hebben we per sector het aantal werkenden in een regio inzichtelijk gemaakt naar geslacht.
De gegevens hebben betrekking op het gemiddelde van twee jaren.


De enquête beroepsbevolking (EBB) is een zogenaamd roterend panelonderzoek met 5 peilingen waarmee vanaf verslagjaar 2013 cijfers worden gepubliceerd.

Werkzame beroepsbevolking: Personen die betaald werk hebben.

De data heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Peilmoment: per jaar

Bron: EBB

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by