FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt

Belangrijkste inzichten
  • UWV heeft eind 2019 de Open Match data van www.werk.nl weer online geplaatst.
  • Een openbaar dashboard is nu beschikbaar via de insights op www.skillsinzicht.nl.
  • Met deze data kun je het aantal werkzoekenden met ervaring en/of interesse in een bepaald beroep vergelijken met het aantal vacatures. Op het niveau van een regio.
  • Deze open informatie kan beleidsmakers, werkgevers en werkgeverservicepunten helpen om werkzoekenden beter te bemiddelen, en vacatures beter te vervullen. 
UWV open match data: wat kun je er mee? 

In een filmpje op Recruitment Matters kun je goed zien welke data in de Open Match gegevensset zit, en welk type informatie je er uit kunt halen. Deze set is dus nu weer online.

Dashboard op skillsinzicht.nl 

Binnen deze themapagina bieden we een actueel overzicht van het regionale aanbod van werkzoekenden. De data zijn gebaseerd op de (geanonimiseerde) beroepen informatie uit CV’s en vacatures van Werk.nl en worden maandelijks geactualiseerd. 

Per regio verstrekken we twee soorten informatie over het aantal werkzoekenden:
Informatie over gewenste beroepen (interesse): elke werkzoekende in werk.nl heeft 1 tot 3 beroepen opgeven waarin hij of zij specifiek geïnteresseerd is.

Informatie over beroepen waarin de werkzoekende ervaring heeft opgedaan (ervaring): elke werkzoekende in www.werk.nl kan zijn/haar volledige CV opvoeren.

De gegevens worden maandelijks geactualiseerd en gaan over één moment in de tijd. 

Binnen deze themapagina worden de volgende inzichten getoond:
Trend van het aantal geïnteresseerden en ervaren personen.
Trend van het aantal ervaren personen per vacature.
Trend van het aantal geïnteresseerde personen per vacature.
Regionaal inzicht van het aantal ervaren personen per vacature.
Regionaal inzicht van het aantal geïnteresseerde personen per vacature.

Aandachtspunten bij de interpretatie van deze gegevens:
Kijk vooral naar de trends: op basis van de gegevens kunnen geen uitspraken worden gedaan over het totaal aantal werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen namelijk ervaring en interesse hebben in meerdere beroepen. De trend geeft wel een indicatie van de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden.

Benchmark beroepen op hetzelfde beroepsniveau: bij de aggregatie van de gegevens is het niet mogelijk te corrigeren voor dubbeltellingen. Als een persoon interesse (of ervaring) heeft in meerdere beroepen die tot dezelfde beroepsklasse behoren, wordt deze persoon twee keer meegenomen in de informatie naar beroepsklasse. Vergelijkingen tussen verschillende beroepsniveaus (bijvoorbeeld beroepsgroep en beroepsklasse) levert hierdoor geen betrouwbare resultaten op.

Ga naar het dashboard op SkillsInZicht. Zie een screendump beneden. 

 

 

POWERED BY

powered by