FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort

Belangrijkste inzichten
  • Maak validering en certificering van skills onderdeel van het skillspaspoort, ook om de civiele waarde van skillspaspoorten te vergroten.
  • Kom tot een skillspaspoort dat aantrekkelijk is om bij te houden door: (1) prikkels in te bouwen in het instrumentarium; (2) begeleiding aan te bieden en (3) het skillspaspoort in te bedden in (HR) beleid van organisatie.
  • Besteed aandacht aan de interoperabiliteit en de portabiliteit van skillspaspoorten in het nationale en internationale arbeidsmarktverkeer.
  • Zorg voor een helder normatief kader ten aanzien eigenaarschap en privacy.
  • Verhoog het draagvlak bij werkgevers en werknemers door HR data en instrumenten te koppelen en/of over te dragen aan een skills ecosysteem en skillspaspoorten te ‘implementeren’ in de praktijk.
Wat is een Skillspaspoort?

Het skillspaspoort is een (digitaal) instrument waarmee ‘reizen over de arbeidsmarkt’ wordt gefaciliteerd. Het moet het makkelijker maken om te wisselen van baan of branche. Het instrument biedt de mogelijkheid om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het instrument heeft de potentie om (inter)sectorale mobiliteit te versnellen en overbrugt de werelden van onderwijs en arbeidsmarkt. Net als een gewoon paspoort is het skillspaspoort een persoonlijk document, gekoppeld aan het opleidingsniveau en diploma’s.

Project Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt

De versnelling van in-, door- en uitstroom kan door een skillspaspoort beter gefaciliteerd worden. Het ontwikkelen en implementeren van skillspaspoorten vormt echter een complexe opgave, die alleen kans van slagen heeft als het paspoort ook herkend en erkend wordt. Vandaar dat Instituut Gak  een consortium van partners (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, TNO en Hogeschool Saxion) heeft uitgenodigd om dit nader te gaan onderzoeken.

Het project Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt ontwikkelt kennis over de maatschappelijke waardering voor een skills-paspoort. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar de randvoorwaarden (zoals de financiële bijdrage die werkgevers en werknemers willen leveren, de informatie die werknemers willen delen) waaraan een skills-paspoort zou moeten voldoen. Het project beslaat in totaal zes onderdelen.

Deelproject 1: Werkdefinite en ontwerp(en)

In deelproject 1 komen de onderzoekers op basis van literatuur en bestaande initiatieven tot een werkdefinitie van en ontwerp(en) voor een skills-paspoort. In de daaropvolgende deelprojecten wordt deze definitie en de ontwerpen voorgelegd aan representatieve groepen werkgevers, werknemers en onderwijsprofessionals.

Uitkomsten van de deelprojecten worden gebruikt voor herdefinitie en herontwerp van een ‘ideaal’ skills-paspoort. Het onderzoek levert kennis op die bijdraagt aan de discussies over: het skills-denken op de arbeidsmarkt, matchen op basis van skills, het vastleggen en certificeren van skills en allocatie van human capital op de arbeidsmarkt.

In het tekstkader zijn enkele belangrijke aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de skillspaspoorten op basis van het eerste deelproject weergegeven. Het volledige onderzoek vindt u hier. Een beschrijving van het project vindt u hier

POWERED BY

powered by