FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Samenstelling leerlingen en studenten, naar onderwijssoort

Samenstelling aantal leerlingen, deelnemers en studenten in het voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) (naar woonplaats) op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.


Peilmoment: 1 oktober

Bron: CBS


POWERED BY

powered by