FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: Jaaroverzicht 2022

belangrijke inzichten
  • Het CBS heeft het jaaroverzicht van 2022 gepubliceerd. 2020 en 2021 stonden nog in het teken van de gevolgen van corona. In 2022 domineerden vooral de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar er waren ook naweeën van corona.

  • In dit jaaroverzicht wordt teruggekeken op de hoge inflatie, de krappe arbeidsmarkt, het historisch lage consumentenvertrouwen, de hoge huizenprijzen en de dip in de economische groei.

  • Tot slot kreeg Nederland te maken met een groeiende immigratie, deels als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Economie

De Nederlandse economie groeide in de eerste drie kwartalen van 2022 met 4,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De consumenten gaven vooral meer geld uit aan diensten als horeca en recreatie. Ondanks de hogere bestedingen, was het consumentenvertrouwen in 2022 historisch laag. In september en oktober daalde het vertrouwen naar een historisch dieptepunt.

De inflatie begon te stijgen in het najaar van 2021, maar na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 kwam deze tot een historisch hoogtepunt. De inflatie piekte in september op 14,5%. De consumentenprijzen waren in de eerste 11 maanden van 2022 gemiddeld 10,0% hoger dan in dezelfde periode in 2021. Met name de hoge energieprijzen lieten de inflatie stijgen. De energieprijs in september was 200% duurder dan in september 2021. De benzineprijs bereikte op woensdag 8 juni een hoogtepunt: een liter Euro95 kostte €2,37 terwijl dit een jaar eerder €1,79 was.

Arbeidsmarkt

In 2022 was de arbeidsmarkt krap. In het tweede kwartaal bereikte de spanning op de arbeidsmarkt een hoogtepunt, met 143 vacatures per 100 werklozen. In het derde kwartaal kwam er wat ontspanning vanwege een dalend aantal vacatures (-17 duizend) en een toename van het aantal werklozen (45 duizend).

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in de jaren 2020 en 2021 kleiner geworden. In 2021 was het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 13% lager dan dat van mannen. Deze verandering kan deels verklaard worden door het feit dat vrouwelijke werknemers tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan mannelijke werknemers. Het verschil in uurlonen is kleiner dan het verschil in het gemiddelde jaarloon. Dit komt met name doordat mannen gemiddeld 33 uur per week werken en vrouwen gemiddeld 25 uur.

Huizenmarkt

In het begin van het jaar nam ook de spanning op de huizenmarkt toe. In het eerste kwartaal waren bestaande koopwoningen gemiddeld 20,3% duurder dan een jaar eerder. In de loop van het jaar vlakte de stijging wel af, maar in augustus bereikte de huizenprijs een hoogtepunt om daarna te dalen. In november waren de huizen nog maar 4,9% duurder dan een jaar eerder. In totaal zijn er in de eerste 11 maanden van 2022 ruim 16% minder huizen verkocht dan in dezelfde periode van 2021.

Bevolking

In de eerste drie kwartalen van 2022 is de bevolking gegroeid met 191 duizend inwoners tot 17,8 miljoen inwoners. Deze groei is ruim twee keer groter dan een jaar geleden. Met name het hogere aantal immigranten, waarvan bijna 28% uit Oekraïne afkomstig is, is de oorzaak van deze sterke groei. Inmiddels is een deel van de Oekraïense immigranten weer teruggekeerd naar Oekraïne of doorgereisd naar een ander land.

Daarnaast werden er tot en met oktober bijna 10 duizend minder kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijk was de sterfte naar verhouding nog altijd hoog, waardoor de natuurlijke aanwas in 2022 lager was dan in 2021. In een groot deel van 2022 was er oversterfte: tot en met november overleden in 2 op de 3 weken meer mensen dan verwacht voor die betreffende week.

Lees verder

Bent u benieuwd naar de trends van bovengenoemde thema’s door de jaren heen? Klik op onderstaande link om het volledige artikel te lezen.

  CBS: Jaaroverzicht 2022

POWERED BY

powered by